Sógorom, a zugügyvéd

...and justice for all.

Ön is tud egy érdekes esetet? Írja meg a zugügyvédnek!

Hirdetés

Utolsó kommentek

 • Tyto Alba: @ladycc: "Én itt egy gátlástalan férfit látok, és egy gyenge nőt, akit átvertek. A férfi, ha szere... (2017.11.12. 18:54) Kizsarolt gyermekelhelyezés
 • Tyto Alba: @mangalor: és így érzem én is. (2017.11.12. 18:51) Kizsarolt gyermekelhelyezés
 • Ványi Józsefné: Nyári szünidőben dolgoztam egy azóta jogutód nélkül megszűnt cégnél. A nyugdíjhoz jó lenne az a hó... (2017.07.18. 11:23) Eltüntetett munkaviszony igazolás
 • edebedenéni: Elolvastam a hozzászólásokat. Én is kíváncsi lennék, mi lett "lemezlovassal" A problémái ma is akt... (2017.05.09. 05:30) Sikkasztás és házipénztár
 • ▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓: @Papuska54: ha megírod, hol van, lehet, hogy növeli fél százalékkal az érdeklődés esélyét valakinél. (2017.04.24. 16:07) Nem kell a telkem
 • Utolsó 20

Linkblog

Friss topikok

 • Tyto Alba: @ladycc: "Én itt egy gátlástalan férfit látok, és egy gyenge nőt, akit átvertek. A férfi, ha szere... (2017.11.12. 18:54) Kizsarolt gyermekelhelyezés
 • Ványi Józsefné: Nyári szünidőben dolgoztam egy azóta jogutód nélkül megszűnt cégnél. A nyugdíjhoz jó lenne az a hó... (2017.07.18. 11:23) Eltüntetett munkaviszony igazolás
 • edebedenéni: Elolvastam a hozzászólásokat. Én is kíváncsi lennék, mi lett "lemezlovassal" A problémái ma is akt... (2017.05.09. 05:30) Sikkasztás és házipénztár
 • ▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓: @Papuska54: ha megírod, hol van, lehet, hogy növeli fél százalékkal az érdeklődés esélyét valakinél. (2017.04.24. 16:07) Nem kell a telkem
 • Partizán Freak: @Partizán Freak: jajjj de miért az én profilomról??? :-( (2016.08.29. 10:15) Útikalauz börtönbe vonulóknak

Utazási ajánlatok

Reszkessetek ügyvédek!

2009.09.24. 17:20 - zugügyvéd

A Zugügyvéd felkérésére született ez a cikk az Ügyvédvilág magazinba, okulásul itt is közzéteszi. Kevés publicitást kapott eddig,  ügyészi szemmel hol kezdődik az ügyvéd büntetőjogi felelőssége.

Néhány személyes ügyészi gondolat az okiratot szerkesztő ügyvéd büntetőjogi felelősségéről
 
 
Jelen írással  természetesen nem célom, hogy ráijesszek az ügyvéd kollégákra, inkább az, hogy  némileg betekintést engedek ügyészi agyalgásaimba, belső mérlegem szerint hol az a határ, ahonnan már merek arra következtetni, hogy a valótlan tartalmú okiratot szerkesztő ügyvéd nem csupán megvezetett, jóhiszemű papírgyártó, hanem bűnösen trehány, netán zsoldos.  


    Ha értelemzavaró lenne a "zsoldos" kifejezés, engedjenek meg egy kis kitérőt, mivel ugyan ez nem egy bevett jogi terminus technicus, viszont nagyon találó, ezért nem félek használni. Egy katona senkit nem vet meg jobban, mint a zsoldost, aki esküjét semmibe véve adja el - prostituálja - magát annak, aki megfizeti. Ezzel a logikával párhuzamot vonva fordulhat elő, hogy egy kiváló szakértői véleményekkel alátámasztott váddal szemben a védelem olyan szakvéleményt bocsát a bíróság rendelkezésére, amely a nyomozatival szöges ellentétben áll, és erről a szakértőről természetesen rendre leperegnek a vádat alátámasztó szakmai érvek.

Javíthatatlan naivitásra vallana, ha ezt minden esetben csupán a tudomány szerteágazó sokszínűségének tudnánk be. Hogyan sikerül a védőnek rátalálnia pont arra a szakértőre, akinek szakmai álláspontja a nyomozati szakvéleménytől merőben eltér, horribile dictu még egy ötvenmilliós ingatlan ingyenes elkótyavetyélését is gazdaságilag megalapozott döntésnek fogadja el? Netán olyan szinten ásta bele magát a védő a mikroökonómia tudományába,  hogy megtalálta az akadémikustól szögesen eltérő elméletet valló rejtett tudományos műhelyt, és tőle kért  szakmai állásfoglalást? Ez bizony tiszteletre méltó lelkiismeretességre vallana, de töredelmesen bevallom,  azért sokszor bujkál bennem a kisördög, hogy itt bizony nem ez a helyzet, hanem  az, hogy a védelem nem szakvéleményt, hanem védencének megfelelő szakértői megállapítást rendelt. Na, ilyenkor nem (kizárólag szaktudásán alapuló szuverén véleményét képviselő) szakértőről, hanem zsoldosról beszélek. Ezen logika mentén teszek különbséget az ügyvédtársadalomban (a törvényes kereteken belül ügyfele érdekét a legmesszebbmenőkig képviselő) ügyvéd és (a disznóságokat lelkiismeret furdalás nélkül lepapírozó) zsoldos között is.  
   

Visszatérve eredeti témámhoz: ha az ügyvéd büntetőjogi felelősségét firtatom, első  tisztázandó kérdés természetesen, hogy az ügyvéd által szerkesztett, ellenjegyzett okirattal megvalósult-e  bűncselekmény. Az ügyvéd bármiféle büntetőjogi felelőssége (szándékossága vagy gondatlansága) csak abban az esetben boncolgatható, ha erre a kérdésre egyértelmű, minden kétségen felül igenlő válasz adható. Csakis ezt követően vizsgálható, hogy az ügyvédnek ebben lehet-e bármiféle szerepe. Ez természetesen rettentően kényes feladat, hiszen egyrészt jogban járatos személlyel szemben folytatott nyomozásban a legkisebb hiba is buktathatja az ügyet, másrészt az eljárás túlmutat önmagán, mert  az ügyvéd egész egzisztenciája veszélybe kerülhet akár egy kisebb súlyú bűncselekmény miatti elítéltetése esetén is.
   

Tehát, ha már túl vagyok a fenti első lépésen, mikor merek támadást indítani a hamis adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd ellen? 
    

Legegyszerűbb helyzetben akkor vagyok, amikor az ügyvéd maga is beismer, de mondanom sem kell, hogy erre meglehetősen ritkán kerül sor. Ilyenkor az ügyvédet jellemzően jóhiszeműsége - magyarán trehánysága - miatt vezeti meg ügyfele. Teszem azt, egy parlagon fekvő telket 20 tulajdonosa elajándékoz az önkormányzatnak, hogy ott játszótér épüljön, viszont a 21. tulajdonos '56-os disszidens, aki valahol a Dél-tengeri szigetvilágban tengeti napjait. A polgármester persze a gordiuszi csomót elvágva maga biggyeszti oda a tékozló fiú aláírását a szerződésre, majd ártatlan képpel megjelenik az ügyvédnél, aki minden további nélkül ellenjegyzi azt, tanúsítva, hogy azt a felek előtte saját kezűleg írták alá. Ezután nincs más hátra, mint szaladni a Földhivatalba.  Az ügyvéd nyilvánvalóan hazudott az ellenjegyzéssel, hisz azzal azt tanúsította, hogy az aláírásokra a szükséges kioktatásokat követően előtte került sor, ami nyilvánvalóan nem igaz, e körben szándékosságához kétség sem fér. Viszont a földhivatali bejegyzésre tekintettel (lásd 5/2000. Büntető Jogegységi Határozat) közokirat-hamisítással állunk szemben, így nem ennek, hanem annak van relevanciája, hogy az ajándékozási szerződésből milyen valótlan adat került  az ingatlan-nyilvántartásba. Ez pedig nem más, mint hogy külföldre szakadt hazánkfia elajándékozta tulajdoni hányadát  a szülőfalujának. Ebben viszont az ügyvédet, ha szándékosság nem is, de a tudatos súlyos gondatlanság (megengedhetetlenül könnyelmű bizadalom a polgármesterben) feltétlenül terheli, ami bizony bűncselekmény, közokirat-hamisítás vétsége (Btk. 274. § (3) bekezdése). 
   

Jóval komolyabb szellemi erőfeszítést igénylő, de annál nagyobb szakmai  sikerrel kecsegtető módszer, amikor a megcáfolhatatlan, de csak közvetett bizonyítékokból (jellemzően az ügy tárgyát képező vagy ahhoz kapcsolódó okiratokból) vezetjük le logikai úton az ügyvéd bűnös közreműködését. Ilyenkor, ha okfejtésünk hibátlan, kevés adattal is eredményt érhetünk el. Ugyanakkor ez a módszer gyakran közel sem olyan komplikált, mint elsőre tűnik. Ha az ügyvéd kettő ingatlan-adásvételi szerződést szerkeszt és ellenjegyez, melyeken minden adat - vevő, eladó, ingatlan, szerződéskötés helye, ideje - megegyezik, csak a vételár tér el, az viszont jelentősen,  elegendő a két szerződést a bíró elé fektetni, majd  hivatkozni az opportunizmusáról hírhedett viccbéli vilnai csodarabbira (aki bölcsen rábólintott samesza kifogására, hogy két egymással szöges ellentétben álló  dolog nem lehet egyidejűleg igaz), ami  után az ügyvéd vádlott legkifinomultabb dramaturgiai igényeket is kielégítő vergődése falra hányt borsóként pereg le a bíróról. 
   

Persze viszonylag ritkák a hasonló esetek. Tudomásul kell vennem, hogy akármennyire is kilóg a lóláb, a  hamis szerződés felmutatása önmagában ritkán elegendő az ügyvéd ellen. De  korai fellélegezni, mert az ügyvéd aknamezőre lép, amikor arra adja fejét, hogy "forró" szerződések szerkesztésével keresse meg a kenyerét. És ez az aknamező ma már jóval több veszélyt rejteget, mint 10-15 éve. Vegyük a legegyszerűbb példát, a cégfantomizálást. Ennek szükségszerű kelléke az ominózus üzletrész-adásvételi szerződéssel párhuzamosan készült társasági szerződésmódosítás, melynek eredményeként egy eladdig napjait hajléktalanként tengető szerencsétlen válik egy csapásra tulajdonos-cégvezetővé. Hiába, újra kezdeni sosem késő, és  (mivel a kihívások elől sem szabad soha meghátrálni) erre legjobb módszer egy többtízmilliós tartozással terhelt, ám semmiféle vagyonnal nem rendelkező cég megvásárlása. Tapasztalatom szerint a kezdeti bizonytalankodások után  ma már - néhány közvetett, inkább csak a kétségek eloszlatását szolgáló bizonyítékkal megtámasztva  - nem okoz gondot a bírónak kimondania, hogy ilyenkor tényleges cégeladás és ügyvezetőváltás nem történt, a szerződés fiktív, és az új személyek bejegyzésével valótlan adat került a cégnyilvántartásba, megvalósult a közokirat-hamisítás vagy a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának  bűntette. Nagyobb kihívást jelent a cégfantomizálás mögé látni, az indítékot felfedni, de a fiktív ügylet enélkül is bizonyítható.  Ilyenkor persze van némi hiányérzetem, akárcsak a védőnek, aki perbeszédében rendre arra hivatkozik, hogy ennek önmagában ugyan mi értelme lenne? Igaza van, de mivel erre nem minden esetben derül fény, marad a bizonyított cégfantomizálás a nyitott kérdéssel, hogy miért is történt ez. Én a magam részéről szeretem a nyomozókat hajtani az indíték felderítésére, mert ugyan az eredményességi mutatókat ezzel nem javítjuk, ráadásul a nyomozás is elhúzódik, de a gazdasági bűncselekmények természetét akkor ismerhetjük meg igazán, ha képesek vagyunk a dolgok mögé látni, és nem elégszünk meg egy - általában az ágrólszakadt új cégvezető beismerő vallomásán alapuló - eszközcselekmény felfedésével az ügy tulajdonképpeni felgöngyölítése nélkül. 
   

De függetlenül az indítéktól, mindig motoszkál a fejemben, hogy erről tudott-e az okiratokat szerkesztő ügyvéd? Nem szúrt szemet neki az alkohollal vívott egyenlőtlen harc minden nyomát magán viselő újdonsült cégvezető? Nehezen hihető, de ez persze önmagában még nagyon kevés lenne, ráadásul itt a közokirat-hamisítás gondatlan alakzata sem merülhet fel, furcsa is lenne elvárni az ügyvédtől , hogy valamiféle magánnyomozással lekáderezze ügyfeleit. Most akkor alaptalan volt iménti fenyegetőzésem mindenféle aknamezőről, mégsem lehet megfogni azt a zugügyvédet, aki lelkiismeret-furdalás nélkül készséggel nyújt segítséget a cégfantomizálásban? Korántsem. Ha kilóg a lóláb, az nemcsak azt ügyész, hanem a bíró is látja, és csak a lehetőségre vár, hogy lecsaphasson a magyar piacgazdaságot vadnyugativá süllyesztő gengszterek jogzsoldosaira.
  

  Azt persze pontosan tudjuk, hogy ami egyik bírónál elegendő az elítéléshez, az a másiknál még kevés lehet. De ha a bíró elég bátor a mérlegeléshez, több bizonyíték is állhat rendelkezésére, ami alapján különösebben bonyolult indokolás nélkül is kimondhatja a  hamis okiratot szerkesztő ügyvéd bűnösségét. Elegendő, ha a hajléktalan, mégoly hiteltelen, leépült "ügyvezető" beterheli az ügyvédet, és a ma már rendelkezésre álló, a legkényesebb igényeket is kielégítő adatbázisok segítségével máris  érvényesülhet a dominóelv,  és az összes  cégfantomizálás felszínre bukkanhat, hiába az ügyfelek egybehangzó vallomása mindenféle tisztességes szándékról. És ilyenkor nincsenek félmegoldások, a szerződések valamennyi érintettje  gyanúsítottá válik, elég morbid lenne úgy vádat emelni, hogy a szerződés csak a vevő - új ügyvezető - részéről fiktív, míg az eladó jóhiszemű. Persze mindehhez feltétlenül szükséges az ügyész bátorsága,   akinek megvan a lehetősége, hogy kibontassa az ügyet, nélküle  nyomozók a legritkább esetekben mernek maguktól nekirontani egy ügyvédnek, de véleményem szerint ez nem is  feltétlenül várható el tőlük. Fontos, hogy maguk mögött tudják az  ügy lényegét átlátó ügyészt. És az ügyész munkája természetesen itt még nem ér véget, hiszen be kell vállalnia a vádemelést olyan bizonyítékokra alapozva, amilyenekkel eleddig a bíró  talán nem is találkozott, és kérdéses,  mennyire érti meg az új idők szavát, mondjuk az adatbázisokból kiszemezett információtömeget. Mondjuk el tudja-e fogadni, hogy egy olyan cég, amelyiknek a bankszámláján semmiféle forgalom nem volt, melóst véletlenül sem jelentett be, ráadásul semmiféle termelőeszközzel nem rendelkezik, eleve nem akart az égvilágon semmit sem csinálni? Vagy inkább az ügyvédnek, aki százával köt olyan üzletrész-átruházási szerződéseket, mely után a cégek hirtelen zombivá válnak, elhiszi-e, hogy ilyen az ő szerencséje. (Mint annak a kerítéssel vádolt életművésznek, akinek mind a kéttucat élettársa prostituáltlett). 
   

Még nekem is meglepő, de a jellemzően konzervatív bírói kar e körben meglehetősen progresszív, és - amennyiben a tiszta logika fegyverét is bevetve használjuk  azokat - minden további nélkül hitelt ad ezeknek az újszerű bizonyítékoknak.

                                                                          Dr. Dallos Norbert

 

 

56 komment

A bejegyzés trackback címe:

http://zugugyved.blog.hu/api/trackback/id/tr261404514

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

ertzuiop 2009.09.24. 18:08:20

Ünnepélyesen bejelentem, hogy biztos Jobbik szavazó leszek a következő Országgyűlési Választáson.

kuruc.info/r/34/47265/

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.09.24. 18:33:30

"Ez természetesen rettentően kényes feladat, hiszen egyrészt jogban járatos személlyel szemben folytatott nyomozásban a legkisebb hiba is buktathatja az ügyet"

Ergo jogban járatlan személy esetén hibázni nem buktatja az ügyet, egy kis jogsértés belefér a szent cél érdekében.

"mert az ügyvéd egész egzisztenciája veszélybe kerülhet akár egy kisebb súlyú bűncselekmény miatti elítéltetése esetén is."
Akárcsak bármely másik szakembernek, akit a szakterületén tett hibás lépés miatt elítélnek.

Vajon miért eme finom kettôs mérce a jogász kollégákkal szemben?

"Persze mindehhez feltétlenül szükséges az ügyész bátorsága, akinek megvan a lehetősége, hogy kibontassa az ügyet, nélküle nyomozók a legritkább esetekben mernek maguktól nekirontani egy ügyvédnek, de véleményem szerint ez nem is feltétlenül várható el tőlük."
Lehetséges, hogy gyermeki naivitás lenne azt gondolni, hogy egy nyomozás (ha már nem kötelessége lefolytatni) nem csupán a kedves ügyész _bátorságán_ múlik, és ugyancsak naiv lennék abban a hitben élni, hogy egy nyomozás nem azt jelenti, hogy _nekirontanak_ a kopók az akkor még ártatlan ügyvédnek?

Tsakazertish 2009.09.24. 18:33:31

Ha a magyar ügyészeknek (közvádlóknak) csak a fele ily mértékben elkötelezett lenne az igazságszolgáltatás iránt, mint a cikk írója...

shitgun 2009.09.24. 18:34:53

Kibaszott hosszú, két mondatban összefoglalná valaki?

promen 2009.09.24. 18:44:13

@ertzuiop: Mert az nekünk jó lesz, hogy ha jön öt kopasz és vidáman leüt/elvisz/eltipor/gulagosít/elgázosít bárkit, aki énekelni, meg táncolni mer a metrón... (Ellentétben azokkal, akik szétverik az Andrássy utat - biztos az tehet a komcsik bűneiről - meg bárkit, aki meccs után a metrón utazik) Penge logika, vonzó stílus, tiétek a világ! Jó lesz nekünk!

Blogger Géza 2009.09.24. 18:48:09

@shitgun: Megpróbálják megszivatni a cégfantomizáló ügyvédeket.

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2009.09.24. 18:48:49

Minden fordulata aranyat ér, vagy két évet, attól függ honnan nézzük. Ha Pázmány Péterre dinamót kötnének sírjában, kiváltaná Paksot.

promen 2009.09.24. 18:50:24

A cikkhez: Felteszem Dr. Dallos Norbert azt gondolja, hogy befogadhatóbb, közérthetőbb lesz, ha könnyed, humoros, köznyelvi stílusban adja közre a gondolatait. Szerintem téved. Ez így felületes, elnagyolt - ha meg nem sértem, modoros - és rendkívül önhitt. A magyar igazságszolgáltatás állapota drámai, ügyészeket, ügyvédeket, bírókat is beleértve. Érdemes lenne bátran körültárgyalni az egész témát, annak minden szegmensére tekintettel. És nagyon szeretném megtudni, itt és most, mi célja volt ennek a feljegyzésnek? Nem látom a konklúziót.

shitgun 2009.09.24. 18:50:52

@promen: nagyon off, de ha már elkezdted, az is szép, hogy nyóckerben életveszély az esti séta (jön öt "c"), és mindenki leszarja, hogy a védett fogyasztó nem fizet, én meg igen, hogy ktv létszámstop van, de a 200 c azért belefér, hogy három eljárással lehet ÖCO vezető valaki, hogy 6 gyerek kinyomásával meg lehet oldani az egzisztenciát, szóval ne bolygassuk szegény ertzuiop döntését.

shitgun 2009.09.24. 18:51:31

@Blogger Géza: kösz, még két mondat se volt:)

promen 2009.09.24. 18:53:02

Bocsánat, hogy nehogy félreérthető legyek: olvastam az első mondatot. Nem értem. Az Ügyvédvilágban? Hogy megijedjenek az ügyvédek? Itt, hogy okuljanak? Kik?

egotastic (törölt) 2009.09.24. 18:53:52

@ertzuiop: Kár, hogy nincs ilyen minden nap, és kár, hogy nem bulizik mindenféle náció az utcákon, a metróban. Nekem tetszik a sokszínűség, és szeretem, ha az emberek körülöttem jókedvűek, ha örülnek az életnek, és ezt tánccal, énekléssel is kifejezik. Próbálj meg te is örülni az életnek. (amúgy én nem szavazok egyik pártra, politikusra sem, nélkülük is boldog vagyok)

A témához: természetes szelekció. Aki nem 2, ellentétes tartalmú adásvételit készít, aki anélkül ellenjegyez, hogy előtte írt volna alá az ügyfél, vagy aláírását magáénak ismerte volna el, aki úgy fantomizál céget, hogy azt nem tudja jól lepapírozni, az nem tudott megfelelni a szakma kihívásainak. Sebaj, 10 év múlva újra próbálkozhat a kamarai visszavétellel, addig meg elmehet jogtanácsosnak.

Ha vki nem tudja, hogyan kell eljárni az ilyen forró ügyekben, az kérdezzen meg más, tapasztaltabb kollégákat, vagy olvasgassa addig a jogszabályokat, amíg rá nem jön a biztonságos módjára.

promen 2009.09.24. 18:54:43

@shitgun: Alkalomadtán szívesen megválaszolnám ezeket is részletesen, de elég jellemző, hogy ez í válasz valamire, aminek az általad leírtakhoz semmi, de semmi köze...

shitgun 2009.09.24. 18:57:54

@promen: nem értem, de nem cikizésből mondom.

wiener 2009.09.24. 18:59:56

ez nagyon hosszú, nem bírtam elolvasni
sorry
pedig érdekel a téma

shitgun 2009.09.24. 19:05:38

@wiener: Nekem Blogger Géza összefoglalta párral feljebb, ajánlom neked is.

halaloszto 2009.09.24. 19:06:40

"jogban járatos személlyel szemben folytatott nyomozásban a legkisebb hiba is buktathatja az ügyet"

itt hagytam abba az olvasast. nevvel vallalva leirja egy gyakorlo ugyesz, hogy az ugy kimenetele fugg attol, hogy a nyomozas alatt allo szemely jogban jaratos vagy sem. toveny elotti egyenloseg. lofaszt, banankoztarsasag.

beszaras

vajk

shitgun 2009.09.24. 19:08:53

Egyébként ügyésznek ilyet nem nagyon szabadna...

heliox 2009.09.24. 19:10:35

"mert az ügyvéd egész egzisztenciája veszélybe kerülhet akár egy kisebb súlyú bűncselekmény miatti elítéltetése esetén is."
Akárcsak bármely másik szakembernek, akit a szakterületén tett hibás lépés miatt elítélnek.

Vajon miért eme finom kettôs mérce a jogász kollégákkal szemben?

Mert te kapsz egy szóbeli figyelmeztetést a bírótól, és utána vezeted a trolit, kapálsz, tanítasz, betanított munkás vagy stb. Akár közalkalmazott is lehetsz ha addig az voltál, bár az már neccesebb.

Az ügyvédi praxis viszont valószínűleg ugrik.

Vagyis sokkal keményebb a következmény. Ezt figyelembe szokták venni (állítólag) akkor is amikor éveket mérnek ki. Könnyebben mérnek ki éveket nehézfiúkra, mint vékony filantrópokra. Nekik esetleg annyi is elég.

Lesből Támadó Szárítókötél 2009.09.24. 19:12:46

OFF: azért a mai, tévén és interneten edződött intellektusról sokmindent elmond, hogy 20 hozzászóláson belül ketten is beírják egy négyoldalnyi terjedelmű szöveg kapcsán, hogy ez nekik már hosszú, foglalja össze valaki. :-/

Akinek inge, vegye magára...

sertésmájkrém 2009.09.24. 19:18:30

@wiener: ez azért elképesztő. :) Ilyen képességekkel szabad kérdeznem milyen szakmát űzöl?

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.09.24. 19:23:55

@heliox: ö ö, ha engem munkavégzésem folytán elkövetett szakmai hiba miatt (ami egyben törvénysértés) elítélnek, nemigen kapok munkát sehol.
Ha a gyárban az én szándékos hibámból megsérül valaki, ha az általam gyártott termék tudtommal ölni fog..

Professor Pizka · http://raerunk.blog.hu/ 2009.09.24. 20:30:26

a hóhér bácsi nem bánt és csak a rossz embereket nyírja ki. Ne akarj a hóhér bácsi ügyfele lenni mert az neked rossz lesz. (az ügyvéd tényleg nem tudja, hogy a cikis ügy ciki? dehogynem.)bájolgás.

chkdsk 2009.09.24. 20:34:50

ÉN EGÉSZ IDÁIG AZT MONDTAM, HOGY SOHA TÖBBET NEM SZAVAZOK.

De most már úgy érzem a jobb kellene!!

Netuddki. 2009.09.24. 21:09:02

@chkdsk: Dugd föl magadnak a jobbodat! :)

RobinWarez 2009.09.24. 21:20:35

1. Az ügyészségben parancsuralmi rendszer működik, melynek tetején a Legfőbb Ügyész ül, aki az Országgyűlésnek felelős, azaz tulajdonképpen nem ellenőrzi senki.

2. Magyarországon az ügyészség "váderedményessége" 98% körül van, néhány megyében a felett.

3. Kaiser Ede, Pusoma Dénes ... emberölés miatt elítélt ártatlanok. Senki nem beszél a lopás, csalás, okirat hamisítás miatt ártatlanul elítélt tízezrekről.

4. Talán csak a valamilyen szinten érintettek tudják, hogy Magyarországon elképesztő állapotok uralkodnak az igazságszolgáltatásban.

5. Magyarország egy furcsa hely. Nincs remény. FORRADALMAT!!!

6. Egyszer valakinek egy kicsit az öntelt, ellenőrzés nélkül randalírozó ügyészeket is szívathatná valaki. DE KI?

chkdsk 2009.09.24. 21:23:34

@kovi1970: és őneki mit üzensz?
/// ertzuiop 2009.09.24. 18:08:20
Ünnepélyesen bejelentem, hogy biztos Jobbik szavazó leszek a következő Országgyűlési Választáson.

kuruc.info/r/34/47265/ /////

De én csak annyit mondtam, hogy "jobb"
kellene!

kovi ????-ka-ka??? normális vagy??? vagy beteg méltóság!:D:D:d

shitgun 2009.09.24. 21:31:18

@Lesből Támadó Szárítókötél: egyrészt ez vicc volt, mégha szar is, másrészt sokkal gázabb, hogy az ügyészekkel kapcsolatban ilyen okos itt sok egyed, úgy, hogy egy centi rálátása sincs az ügyészségre.

Vidéki 2009.09.24. 21:37:31

A szerző fontos mondata: ” Ezen logika mentén teszek különbséget az ügyvédtársadalomban (a törvényes kereteken belül ügyfele érdekét a legmesszebbmenőkig képviselő) ügyvéd és (a disznóságokat lelkiismeret furdalás nélkül lepapírozó) zsoldos között is.”

A filmművészetből jól ismert a „Keresztapa” című gengszterfilm, amiből megtudhattuk, hogy minden valamirevaló gengszterbanda vezetésében volt egy jogvégzett (kiváló) ügyvéd, akinek jogi tudása lehetővé tette, hogy „elsikálja”, a banda szempontjából veszélytelenné tegye a hatóságok által indított büntető eljárásokat. A Corleone maffia esetében ez évtizedekig sikeresen működött.

A szerző optimizmusa, hogy a jogászok által elkövetett fehérgalléros bűnözés jó esélyekkel feltárható és büntethető lenne (Magyarországon), szerintem nem tükrözi a valóságot.

Gondoljunk csak egy rendkívül primitív bűnügyre (tocsikolás), ahol több mint tíz évig őröltek (túl)fejlett jogállamunk malmai.

Az ezt követő ítéletről el lehet mondani Horatius bírálatát: „Vajúdnak a hegyek és csak egy nevetséges egérke születik.”

Dr. No 2009.09.24. 22:13:34

OFF - Bocs, szerintem érdekes lenne a PKKB mai hírben szereplő devizahiteles ítéletéről is posztolni.

Názáreti Brájen 2009.09.24. 23:52:35

1. Jogi végzettséggel nem jár a nagy Dr., csak a kicsi dr. Ügyész úr! Ez intellektuális okirathamisítás.

2. Tessék szépen megnézni a kollégákat először! A megélhetési szakértők, akik mindig a vádnak megfelelően nyilatkoznak/írnak.

3. A cikk szellemisége nem felel meg a jogállamiságnak, szerencsére Magyarországon íródott, így nem is kell neki.

Oszt'jónagyot!

Sics68 2009.09.25. 01:18:31

Üdv!

>> jogban járatos személlyel szemben folytatott nyomozásban
>> a legkisebb hiba is buktathatja az ügyet"

Szomorutojás:
> Ergo jogban járatlan személy esetén hibázni nem buktatja
> az ügyet, egy kis jogsértés belefér a szent cél érdekében.

Gond van a toronyban?

Az hogy hiba nem egyenértékű a jogsértéssel.
A hiba lehet jogsérétés is - de lehet olyan hiba is, ami nem jogsértés... Egy egyszerű bénázás is félrevihet egy ügyet.

***

shitgun 2009.09.24. 18:34:53
> Kibaszott hosszú, két mondatban összefoglalná valaki?

Nem, feleslges volna

wiener 2009.09.24. 18:59:56
> ez nagyon hosszú, nem bírtam elolvasni sorry

Akkor ne érdekeljen - érd be avval,hogy ez neked bonyolult és szavazz a Jobbikra.

bye
Sics

ps:
Ünnepélyesen bejelentem, személyemben is egy biztos Jobbik szavazót üdvözölhettek.

Bevallom, sok mindben nem értek egyet a Jobbikkal. Az elképzeléseik nagyobb részével nem értek egyet, és csak pár dologgal igen.

De a józan ésszes összeegyeztethetetlennek tartom, hogy
- egy olyan pártot támogassak, aminek olyan jeles képviselői voltak-vannak mint Gyurcsány, Hunvald, Zuslag stb. urak,
- és amely párt nem határolódik el kurva gyorsan tőlük amikor megbuktak ( hazugságon vagy köztörvényes bcs-en kapták őket... )
- és akkor se határolódik el tőlük, amikor már rég nem az a kérdés hogy elkövették-e a terhükre rótt hazugságot vagy köztörvényes bűncselekményt, hanem legfeljebb csak az hogy hányszor és mekkora értékben...

Valójában részemről az van, hogy a jelen "politikai elit" egyetlen pártját-tagját sem kívánom a jövőben szavazatommal támogatni. MDF, FIDESZ, SZDSZ, MSZP egyaránt felküzdőtték magukat arra a listára, ahol azon politikai szervezeteket tartom számon, akikre többet nem akarok szavazni.

Más komolyan vehető meg nem nagyon van.

Szóval azt mondom, hogy inkább kipróbálok valami új orvosságot, ha már a régiektől egyre csak betegebb leszek.

És ha az új jövevőny kevesebbet hazudik ("kommunikál"... basszus, mint mondjak arra a szerveződésre, amelyik külön embereket tart arra, hogy a képembe hazudjanak... ), ha betartja amit ígér, és persze ha tényleg kevesebbet lop vagy sikkaszt majd a közösből, akkor lehet hogy akár megtartani is érdemes lesz...

Egyelőre úgy gondolom: adok nekik egy esélyt.

A jelen politikai elitbe tartozó hazug tolvajoknál csak JOBB lehet.

gitáros 2009.09.25. 01:55:59

@ertzuiop:
Kit érdekel? Mi a fasznak szpemmeled körbe az összes blogot?

Balangó 2009.09.25. 07:28:30

Tényleg komolyan gondolja valaki, hogy egyes ügyvédek azért lehetnek az igazi, komoly bűnözői kör védői, és azért lehetnek annyira sikeresek, mert annyival jobban ismerik a büntetőjogot a kollégáiknál?
Hát nem. Azért, mert kapcsolataik vannak.
Az ügyvédi kar romlott. De még mindig elsőáldozó leánykák gyülekezete egyes ügyészekhez és bírókhoz képest.
A rendőrség pedig a legnagyobb hazai bűnszervezet.

Don Quixote de la Ferko 2009.09.25. 07:29:13

@RobinWarez:
"Senki nem beszél a lopás, csalás, okirat hamisítás miatt ártatlanul elítélt tízezrekről."

Ja ja

Ügyészkém nem akarna írni egy 4 oldalas ömlengést arról, hogy miért engem jelentenek fel okirat hamisításért, ha az adásvétel folyamán a másik fél által bemutatott, látszólag tökéletes, érvényes személyi igazolványban olyan cím szerepel, ahonnan a fickót két éve kijelentették.

jog-ász 2009.09.25. 08:26:06

nem akarom védeni az ügyvédi kart(nem vagyok ügyvéd amugy) de kettős a valódi oka az ilyen ügyvédi magatartásnak:
az olyan ügyfelek akik adó, illeték, járulék elkerülés végett hamis adatokkal(pl vételárral) akarnak szerződést kötni, vagy a cikkben érintett példában a déltengeren lévő tulajdonostárs aláirását odahamisitják- nos az ilyen ügyfél nem véletlenül nem megy közjegyzőhöz szerzőést kötni- CSALNI akar és közjegyzőnél kisebb az esélye, ráadásul az ügyvédek olcsobbak mint a közjegyző..magyarul a magyar társadalomban baromi nagy az igény a csalásra, az adók befizetésének elkerülésére stb stb.

a másik oldal hogy ebben ügyvédek közremüködnek.
egy öreg ügyvéd azt mondta egyszer hogy a 90es évek előtt amikor létszámstopp volt az ügyvédi kamaráknál is kevesebb volt a csalás, jogszabálykikerülés...tehát sok az eszkimo kevés a fóka és jol élni mindenki szeret...mondhatjuk hogy össznépi jogkikerülés zajlik hazánkban.
tucatnyi olyan ügyvédet is ismerek aki elhajtja az ilyen ügyfeleket magától, nem hajlando ilyen csalásokban résztvenni-no persze nincs gondja a megélhetéssel, de a törvénnyel sem ütközik, az valoban presztizskérdés hogy ne legyen büntetőügye egy ügyvédnek.

mindazonáltal a cikk azon mondata hogy ha ügyvéd a vádlott akkor még jobban oda kell figyelni a nyomozásra mert a hibák jobban számitanak-ultra gáz,szüklátókörü és elfogult álláspont, rendkivül veszélyes és ugyanugy nem tisztességes mint az olyan ügyvédek magatartása akik lejáratják az ügyvédi szakmát.

jog-ász 2009.09.25. 08:27:43

@Dr. No: nagyon jo lenne látni az itéletet mert az indexes cikkből már megint semmi nem derült ki azon kivül hogy jo kis ügyvédi reklám a válság közepette:)

zotyikaa 2009.09.25. 08:34:20

Igaza van az ügyésznek. Ez már egy háború amit az állam művel a polgárai ellen. Akinek zsoldosai vannak az nyeri a háborút. És kiknek van zsoldosokra pénzük...az államhoz oly közel állóknak?

zotyikaa 2009.09.25. 08:37:24

@heliox: Azért az az orvos is szarul érezheti magát akit eltiltanak a szakmájától nem? És a csaló ügyvéd is elmehet még betanított munkásnak.

Teker 2009.09.25. 08:49:52

@zotyikaa: naja, tudnál mondani egy olyan esetet az elmúlt 5 évből, amikor eltiltottak egy orvost -akár csak ideiglenesen is- a szakmája gyakorlásától? az orvos nem tud hibázni, mert ha hibázott is, ha más nem, ez ETT (egészségügyi tudományos tanács, a legfelső orvosi szakvéleményeket ellenőrző szerv) fogja kimondani, hogy az okozott sérülés a beavatkozással együttjáró rizikó része. hiába volt az orvos bedrogozva vagy részeg, agresszív, és hiába diagnosztizálta vagy kezelte félre a beteget!
szvsz az orvosok sokkalta védettebb faj a bíróság előtt, mint akármelyik ügyvéd!

Vidéki 2009.09.25. 09:09:48

A nagy port felvert átlátszóan primitív „intellektuális” bűn a tocsikolás esete jól mutatja, hogy ha a bűnelkövető jogász, kockázata gyakorlatilag nulla.

A több mint egy évtizedig elnyújtott eljárás után az elkövető a „zsákmány” egy részét is megtarthatta.

sunázósün 2009.09.25. 09:49:01

Ha ennyire egyszerű ez, és ekkora nagy ász ez a Dallos, nem értem miért nem mozdul rá a tatabányai Sokasara "cégcsoportra", aminek cirka 200 hasonló néven bejegyzett tagja székel ugyanazon 50 m2-s panelban.

chkdsk 2009.09.25. 10:06:52

@zotyikaa: Igazad van tökéletesen!

És még azzal kiegészíteném, hogy számtalan esetben akiknek alapból ismernie kellene a törvényt, azok felmentésként/felelősség nélkül/ vidáman élhetnek.

De az egyszerű állampolgárnál sosem fogadják el azt, hogy nem ismerte a törvényt!

Ott kíméletlenül megtorolnak a legapróbb p-csálé ügyért is!

Kavics 2009.09.25. 13:18:03

@Sics68: Na most már csak az nem tiszta, hogy LMP vagy Jobbik?

MrZed001 2009.09.25. 14:11:18

@Kavics: khmmmm ... LMP az új SZDSZ (már szivárognak át)
Tehát melyik az az egy ami maradt?

kovácske 2009.09.25. 20:30:05

@MrZed001: a jaobbik meg az uj fidesz (a fidesz meg az uj mszmp egyik hadosztalya, a masik az mszp).

egyebkent meg a többi jehu nem erdekel, de
@sics: neked hogy jutott eszedbe partpropagandat nyomni es offolni, mikor a topioc nem erröl szolt.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2009.09.25. 23:50:12

én pl. az ilyen ítéletek miatt vesztem el a hitem a magyar jogrendszerben és bírói gyakorlatban:

index.hu/belfold/2009/09/25/millios_karterites_a_kruchina_fivereknek/

bIGSILENT 2009.09.26. 11:27:20

"Ha értelemzavaró lenne a "zsoldos" kifejezés, engedjenek meg egy kis kitérőt, mivel ugyan ez nem egy bevett jogi terminus technicus, viszont nagyon találó, ezért nem félek használni. Egy katona senkit nem vet meg jobban, mint a zsoldost, aki esküjét semmibe véve adja el - prostituálja - magát annak, aki megfizeti."

Ühüm,biztosan. Gondoljunk csak Mátyás Fekete Seregére vagy a Francia Idegenlégióra ;-)
Minden katona megvetette ill. megveti Őket, vagy mégsem? :-)

Sics68 2009.09.26. 22:01:56

@mcs: Jól értem, hogy arra gondolsz/azon akadsz ki, hogy a fejenkénti 500 000 körüli kártérítés szánalmasan és nevetségesen kevés?

... Én is felkaptam a fejem ezen a híren/ítéleten.

A nyilvánvaló anyagi kár is több, az erkölcsi-eszmei kárértőkről nem is szólva.

Kiakasztott az ítélet :(

Azt tartom, hogy a (jog)állam rendfenntartó szerveinek meg kell adni a megfelelő jogkört és eszközöket ahhoz, hogy eredményesen dolgozhassanak - ám ha valaha is úgy alakul, hogy túllőnek a célon vagy mellélőnek, akkor ott nagyon komoly kárpótlást kell hogy kapjon az a valaki akit az államhatalom részéről sérelem ért.

És itt ez a kárpótlán nem történt meg - ez nem kárpótlás, ez ... mocsokság.

bye
Sics

3006 2009.09.26. 22:45:18

kicsit túldramatizálta a témát az ügyész úr és az is meglehetősen szinpadiasra sikerült, ráadásul a roszabbik fajtából.
Én az eredeti cikket olvastam és meg is jegyzetem, hogy ide sem érdemes már irni, ha ilyen irásokat megjelentetnek.
Az ügyvéd feladata, hogy segitsen az egyénnek, akivel szemben adott esetben egy egész államgépezet áll szemben. Mely alkalmazza az egyénnel szemben mindazon törvényes és törvénytelen eszközöket amit csak úri jókedvében akarni méltóztatik.
Nemcsak büntetőügyekről van szó, hanem minde másról, pl. ahol az állam az adózott jövedelmet még megpróbálja 3-4 alkalommal leadóztatni. Ahol egy építési engedélyezési eljárás 4-5 évig eltarthat büntetlenül. Ahol a közigazgatási jogsértéseknek semmilyen következménye nincs, csak ha az ügyfél hibázik akkor van bukta.
Nos az ügyvéd - ha jó szakember- akkor, megvéd. Kivédi a packázást és néha már ahhoz is lavajazza az ügyet, hogy a kérelmet legalább törvényes határidőn belül elbírálják. Mert ebben a banánköztársaságban, ahol a parlamenti képviselők személyre szabott jogszabályokat alkotnak, ez kell.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.03. 21:49:12

@Sics68: Azok a nyomozásban elkövetett hibák, amelyek _jogvégzettekkel_ szemben buktatják az ügyet, logikusan jogi hibák.

Ugyanis ha nem jogi hiba lenne, akkor bárki elleni ügyet buktatnának. Nem lenne érdemes kiemelni a jogvégzettséget, ha arra gondolna, hogy a nyomozók olyan hibát követnek el, amelyet másokkal szemben elkövetve szintén buktatnák az ügyet. Mivel a jogvégzettség semmilyen plusz képességgel nem jár a jog ismeretén túl, így azon jogvégzettekkel szembeni hibák, amelyek a nyomozást borítják az alanyok jogismerete miatt borítják a nyomozást.

Mivel a helyes eljárást jogszabályok tartalmazzák, a jogismeret pedig ezek ismeretét jelenti, a nyomozást borító hibák ezen szabályok megsértésébôl fakad.

Ergo jogsértés.
Üdv a Toronyból

Iustizmord 2009.10.05. 14:31:20

na, 1-2 dolog:

1. dr Varga Gergely. szomorú, de most az ügyészségnek sok morális alapja nincsen a mellverésre.

2. elhiszem, h az ügyészek azt képzelik, mindenkinél okosabba, de amilyen vádakat írnak néha... ha a jóságos büntetőbírák nagyobb része nem nyúlna a hónaljuk alá, akkor a váderedményesség úgy 70% lenne. miért?

3. mert a nyomozásfelügyleti munkája az ügyészségnek finoman szólva is ... érdekes.

4. általános ügyészi hiba, amit a cikk elején ír a védő űltal hozott szakvéleményről, stb. az tán már csak nem gond ha a védő VÉDENI akar, érdemben? ha nem hisz el mindent ami a vádiratban van? ha vitatkozik?

5. ennyi erővel minden kiugrott (ügyvédnek ment) ügyész áruló. na, akkor most Zamecsnik is megkapta... :o)

Iustizmord 2009.10.05. 14:33:02

@3006: ugyan, hagyd, tudod hogy a védő az maga a hivatásos bűnpártoló ;o(
és még pénzt is keres vele... ;o(((
sokat ! ;o((((((

(a költségeit senki se firtatja)

Iustizmord 2009.10.05. 14:35:01

@mcs: l.rita meg 3 évért (36 hó, gy.k.) kapott első fokon kb. 7,5-8 M Ft-ot. még1x: 3 ÉV előzetesért. hasonlítsad össze.